Fotoobrazy

Rádi pro Vás vyrobíme fotoobraz z Vámi dodané fotografie, popřípadě Vám rádi zajistíme požadovaný motiv ve fotobance. Objednávejte na našem e-mailu. Jestliže jste vybrali motiv z fotobanky, stačí když nám zašlete číslo fotografie které je pod ní uvedené. Cena fotografie se přičítá k ceně za výrobu obrazu uvedene v ceníku níže. Má-li příloha více než 10MB použijte některé z veřejných uložišť (dropbox, úschovna, apod.) a zašlete nám jen odkaz ke stažení dat.

Ceník fotobrazů na plátno

Oranžově označené rozměry máme dostupné skladem, u ostatních je dodací lhůta cca 10. prac dnů. Ceny jsou bez DPH.

cm 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160
30 239 294 352 410 464 522 577 635 686 741 799 854 911 969
40 294 360 429 498 564 633 699 768 831 897 966 1032 1101 1170
50 352 429 509 590 667 747 824 905 979 1056 1136 1214 1294 1374
60 410 498 590 681 770 861 950 1041 1127 1215 1307 1395 1487 1578
70 464 564 667 770 869 972 1072 1175 1271 1371 1474 1574 1676 1779
80 522 633 747 861 972 1086 1197 1311 1419 1530 1644 1755 1869 1983
90 577 699 824 950 1072 1197 1319 1445 1564 1686 1811 1934 2059 2184
100 635 768 905 1041 1175 1311 1445 1581 1712 1845 1982 2115 2252 2388
110 686 831 979 1127 1271 1419 1564 1712 1853 1998 2146 2291 2438 2586
120 741 897 1056 1215 1371 1530 1686 1845 1998 2154 2313 2469 2628 2787
130 799 966 1136 1307 1474 1644 1811 1982 2146 2313 2483 2651 2821 2991
140 854 1032 1214 1395 1574 1755 1934 2115 2291 2469 2651
150 911 1101 1294 1487 1676 1869 2059 2252 2438 2628 2821
160 969 1170 1374 1578 1779 1983 2184 2388 2586 2787 2991

 

graphicart-logo-web